Ochrana osobních údajů

V BUUKu jsme si vědomi důležitosti ochrany osobních údajů a proto slibujeme, že o tato data budeme pečovat s nejlepším vědomím a svědomím:

 • například poště  údaje svěříme, ale sousedovi co obvolává lidi kvůli pojištění  určitě ne
 • Cookies budeme péct jen s těmi komu důvěřujeme a dáme si pozor, aby jsme se nespálili
 • každých pár týdnů zašleme newsletter, od kterého se ale můžete snadno odhlásit přes odkaz, případně nám napsat na buuk@buuk.cz
 • budeme zamykat před zloději, heslovat počítače a celkově se chovat zodpovědně

Aby v tom byl pořádek, přikládáme plně znění v „právničtině“.

Ochrana osobních údajů e-shopu www.BUUK.cz

 

 1. Společnost Juuva.cz s.r.o., se sídlem Severovýchod 849/40, 78901 Zábřeh, identifikační číslo: 05535689 zapsané v obchodním rejstříku C 67931 u Krajského soudu v Ostravě pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.BUUK.cz (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu/sídlo
 •  
 1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let  od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 

 1. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
 1. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese buuk@buuk.cz
 1. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky BUUK.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • Základní funkčnosti webových stránek.
 • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná na webových stránkách. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  • Google Analytics
  • Google AdWords
  • Google Ads
  • Mailchimp
  • Facebook
  • Instagram
  • Sklik
  • Seznam
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: 
  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce

 

AKCE 2+1 ZDARMA

Ke každým dvěma zakoupeným BUUKům od nás dostanete libovolný třetí BUUK zdarma. Stačí, když objednáte dva BUUKy a do poznámky v objednávce nám připíšete, jaký BUUK by měl být ten třetí.


 

Ať už se domluvíš s kámoškami a BUUK vás tak vyjde levněji, nebo BUUKy rozdáš jako dárky, tato akce je prostě super. Jooo, a taky se u nás povídá, že babičky moooc rády pomáhají s šitím... :)​

Uživatelské účty připravujeme, Váš nákup ale můžete provést i bez registrace.
Díky za trpělivost...

ANO!

Jméno dítěte jsme přidali do košíku. Požadované jméno vyplníte v průběhu objednávky spolu s vaší adresou. Nebojte, upozorníme Vás, kdybyste náhodou zapomněli.